Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

Niel Van Meeuwen
Belang van Social Media in Organisaties

Het is niet nieuw dat er weerstand en verwarring is over het waarom en het hoe van de implementatie van 2.0.-technologieën en –mogelijkheden is hedendaagse organisaties, niettegenstaande de continue stroom aan informatie en de toenemende prevalentie van netwerkende klanten en kenniswerkers. Lang niet alle bedrijven gebruiken de nieuwe technologieën, die voortkomen uit web 2.0 en social media, voor hun bedrijfsvoering. Sterker nog, technologieën als Twitter, Facebook, YouTube en Blogs worden regelmatig zelfs verboden en met behulp van een firewall buiten de organisatorische deuren gehouden. Het resultaat is dat medewerkers van die organisaties wel weten wat hun schoolvriend vanochtend voor ontbijt had, maar niet weten waar hun collega’s mee bezig zijn.

Management en leidinggevenden verzetten zich tegen de weinig gestructureerde en geordende wereld dat het web aanbiedt aan hun klanten, medewerkers die zij binnen hun organisatie aansturen en managen, en iedereen daarbuiten die de mogelijkheid heeft om in contact te komen met de organisatie waarvoor zij werken. Organisaties, hoe groot of klein ook, gebruiken in 2010 nog steeds de overtuigingen over efficiëntie, verdeling van werk en verantwoording die in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkeld werden toen deze veronderstellingen werden neergeschreven in de wetenschap van het management, gestandaardiseerde methoden om het werk en de productiviteit te organiseren en te managen.

Ik ben er echter sterk van overtuigd dat het gebruik van social media van groot belang is, zowel bij de interne werking van een organisatie, als bij de externe gerichtheid. Ik probeer dit even toe te lichten aan de hand van voorbeelden uit mijn adviespraktijk.

Social media op Human Resources-afdeling: Voor de HR-afdeling wordt social media enorm belangrijk. Daarbij dien je te denken aan het versterken van interne communicatie tussen het personeel. Social media kunnen zeer goed ingezet worden voor het verspreiden van korte nieuwsberichten en weetjes, voor het delen van successen van een bepaalde afdeling en op die manier voor het versterken van de sfeer en de cultuur op een bedrijf. Bovendien kunnen medewerkers overal hun hulpvragen kwijt en uitwisseling over bepaalde projecten organiseren.

Product Development en Innovatie: Crowdsourcing, Co-creatie zijn termen die steeds vaker te horen zijn in het bedrijfsleven. De afdeling product development kan hier handig gebruik van maken. Door in gesprek te gaan met andere afdelingen op social media kunnen ze aan kennisontwikkeling en uitwisseling doen. Tevens zeggen consumenten overal op het web van alles over je producten. Deze informatie is goud waard voor het verbeteren en aanscherpen van je diensten en/of producten.

Directie: Zelfs de directie, die meestal afzijdig blijft van dit soort ontwikkelingen, kan dankbaar gebruik maken van Social Media. Dit geeft hen bijvoorbeeld voor het eerst de mogelijkheid hun visie en kennis op een eenvoudige manier te delen met het personeel. Denk hierbij aan een interne weblog, dat geschreven wordt door de directeur. Door middel van comments en dergelijke kan de directeur op een heel laagdrempelige manier hierover met zijn personeel in gesprek gaan, om op die manier participatie en betrokkenheid op het beleid te creëren.

Public Relations: Social media is all about PR. Ik durf zelfs te beweren dat Social media bijna per definitie een PR tool zouden moeten (en kunnen) zijn. OnlinePR zie ik dan ook als een synoniem voor Social media. Er is in het huidige internetlandschap vrijwel geen betere manier te bedenken om aan je publieke relaties (klanten, leads, community, pers etc.) te werken.

One Response to Belang van Social Media in Organisaties

  1. Pingback: Tweets that mention Belang van Social Media in Organisaties « Niel Van Meeuwen -- Topsy.com

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company