Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

TalentKleuterWeb
Kleuters met Talent!

Enkele weken geleden kwam ik toevallig op de school van mijn vrouw. De volledige gang hing vol met papiertjes, sterretjes, zonnetjes… Noem maar op! En wat bleek, het waren de talenten van de kleuters die daar omhoog hingen. De aandacht voor talent is uiteraard niet geheel nieuw. En toch, het blijft fijn om te zien hoe het onderwijs, en in het bijzonder het kleuteronderwijs, de aandacht voor talentontwikkeling in de armen sluit. Het helpt ons kijken naar het positieve in kinderen, naar de mogelijkheden, naar krachten. Het belangrijkste doel hierbij is het verhogen van het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen.

IMG_0664 IMG_0665

De laatste tien jaar is er heel veel aandacht gegaan naar zorg. We hebben ons gespecialiseerd in het vroegtijdig opsporen van  mogelijke ontwikkelingsproblemen en het aanpassen van ons aanbod op maat van elk kind. Dat is niet slecht! Toch moeten we toegeven dat dit verhaal soms (ook in kleuterscholen!) heeft geleid tot een kind-achter-volgsysteem. Is het kind voldoende sociaal? Staan zijn motorische vaardigheden wel op peil? Hoe ver staat zijn taalontwikkeling?

Allerhande checklisten geven aan wat een kleuter op een bepaalde leeftijd (minimaal) zou moeten kunnen. Iets ‘niet kunnen’ wijst op een tekort. We zijn erg goed geworden in het zien van beperkingen en tekorten. Ze worden aangeduid met een rood bolletje: een zorg. Veel tijd en energie gaat vervolgens naar het uitwerken en uitvoeren van een individueel handelingsplan. We weten nu heel duidelijk waar we aan moeten werken, want leerlijnen geven aan wat de volgende stap is die we moeten bereiken. Het uiteindelijke doel is de tekorten wegwerken, zodat het kind terug presteert op het verwachte niveau. Maar wat als dat niet echt goed lukt? Wat als het kind te weinig vooruitgang boekt, ondanks alle inspanningen? Dat leidt tot frustraties, zowel voor de kleuterleid(st)er als voor het kind zelf. Wat is er nog mogelijk met dat kind in het gewone onderwijs? Het deficitmodel botst hier tegen zijn grenzen. Het kind dreigt herleid te worden tot zijn probleem.

En daar biedt het talentendenken een broodnodige aanvulling. Immers, elk heeft kind een enorm ontwikkelingspotentieel! Bij elk kind kunnen we dingen vinden waarin het kan en wil groeien. Bij elk kind kunnen we werken vanuit welbevinden en betrokkenheid. Als een kind dan tijdens een bepaalde activiteit betrokkenheid toont, ligt daar een mogelijk ontkiemend talent. We moeten het dan vooral daarin verder stimuleren en nieuwsgierig met het kind uitkijken naar hoe het verder evolueert.

Bron: CEGO Publishers – Talentenkiemen in de Kleuterklas

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company