Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

gras-achtergrond-web
Leiding geven aan een Organiseren

gras-achtergrond-webWaar een wandeling door het centrum van Leuven al niet allemaal toe kan leiden… Na een deugddoend ontbijt met Koen Joly enkele maanden geleden kwamen we op het idee om een groep leidinggevenden samen te brengen om het te hebben over de uitdagingen in hun werk. Vooral omdat we vonden dat het vak van leidinggevende echt aan het veranderen is. Organisaties gaan van de ene hervorming en verandering naadloos over in de andere, en als leidinggevende heb je daarin uiteraard een belangrijke rol te spelen. Maar die rol is niet altijd even eenvoudig. En we kwamen er op dat een aanknopingspunt om hierop samen te professionaliseren wel eens zou kunnen liggen in het perspectief van waaruit we naar onze organisaties kijken.

Je kunt op verschillende manieren naar organisaties en instellingen kijken. Vaak hanteren we onbewust een statisch perspectief. Een organisatie als een structuur, met bepaalde kenmerken, procedures en processen en een daarbij horende manier van aansturing. Dat perspectief kleurt dan onze gedachten en gesprekken over de vraag hoe we organisaties het beste kunnen inrichten om in te kunnen spelen op een dynamische, complexe, niet-voorspelbare omgeving zoals we die vandaag steeds vaker tegenkomen.

We kunnen ook kijken naar organisaties als een proces. Geen organisatie eigenlijk, maar een ‘organiseren’. Dat wil zeggen: een groep mensen met een bepaald doel voor ogen, die zich telkens – met aandacht voor ieders talent en bezieling – opnieuw rond nieuwe of bestaande ‘klussen’ of ‘vraagstukken’ groepeert, daarin nieuwe aanpakken uitprobeert, reflecteert en leert en zo gaandeweg, inspelend op de omgeving, zijn doelen realiseert. En dan komen andere denkrichtingen naar voren, en borrelen andere ideeën op…  Manieren van werken. Je kijkt niet naar hoe je het moet inrichten, maar naar wat je in het werk kunt doen.

Het ‘organiseren’-perspectief is precies dat: een perspectief. Dat wil zeggen: je kunt altijd naar alle organisaties kijken als een ‘organiseren’. Daar hoef je ze niet anders voor in te richten. Bij het procesperspectief zoek je de oplossing niet in die structuren, maar begin je bij het gedrag, het werken. Alleen, dat vraagt natuurlijk het vermogen van jou als leidinggevende om dat procesperspectief te kunnen zien en hanteren.

En net dat willen we gaan onderzoeken: wat maakt dit perspectief aan handelingen, gedrag en interventies mogelijk? En hoe werkt dat dan? Wat brengt het ‘extra’? Waar daagt het ons op uit? Samen met een groep geïnteresseerde leidinggevenden zouden we deze vragen willen verkennen.

Meer weten? Je vindt alle informatie in deze folder

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company