Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

Niel Van Meeuwen
Over Functies en Rollen in een Organiseren…

De laatste tijd kom ik steeds vaker mensen tegen die ‘last’ hebben van de organisatie waarin ze werken. Steeds vaker schuren we als kenniswerker en autonome professional aan tegen een aantal dynamieken die inherent zijn aan de manier waarop we onze organisaties inrichten. Deze dynamieken nemen dan vaak de energie weg die je graag in andere dingen wil investeren. Voorbeelden hiervan zijn snel te vinden: procedures volgen omdat het nu eenmaal zo hoort, over bepaalde dingen wel een mening mogen hebben en over andere dan weer niet, het gevoel hebben vertraagd te worden terwijl je alleen maar snelheid wil maken… Maar je kan hem ook omdraaien: soms verwacht de organisatie van jou dat je mensen gaat aansturen, feedback geven en iets over hun functioneren gaat vinden – maar misschien wil je dat zelf helemaal niet. Ook tijdens onze vorige module van de leergang stond dit dilemma centraal: we noemden het dilemma functies versus rollen.

Het denken vanuit functies is voor onze organisaties dagdagelijkse kost. Omdat een functie altijd in een bepaalde context staat worden de relaties met andere functies in de organisatie beschreven, zoals deze in een organigram worden weergegeven. Doorgaans wordt er zo vermeld aan welke functie er wordt gerapporteerd, doorgaans de leidinggevende. Als het een leidinggevende functie is dan wordt vermeld aan welke functies er direct leiding wordt gegeven en wat hierbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Hetzelfde geldt als er indirect leiding gegeven wordt. We denken graag na over wie welke functie heeft, welke functie-omschrijving hier bij hoort en welke competenties die persoon nodig heeft om zijn/haar functie goed uit te oefenen. Dat maakt het voor ons ook eenvoudig om te zeggen wie waar mag over beslissen, wie op welke vergadering en voor welk punt wordt uitgenodigd en wie verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde deeltaken.

Maar het denken in functies heeft zijn grenzen benaderd. Immers, het werk dat we vandaag doen valt niet eenvoudig op te delen in verschillende functies die volgens welomlijnde procedures van samenwerking tot oplossingen moeten komen. Het past niet helemaal bij concepten als kennisproductiviteit, passie, autonomie, talent, innovatie, wederzijdse aantrekkelijkheid en ondernemerschap die zo belangrijk zijn in een kenniseconomie.

Het wordt daarom steeds belangrijker om na te denken in rollen. Voor het ene project vind ik het misschien wel fijn om een inhoudelijke rol op te pakken, terwijl voor een ander vraagstuk ik vooral iets wil te zeggen hebben over de manier waarop we het aanpakken… Mijn rol kan ik immers ook steeds ontwerpen zodat die aansluit bij mijn eigen ‘goesting’, talent of beschikbaarheid. Een rol is dynamisch, verandert steeds, vraagt mij om als kenniswerker te opereren. Hij valt dus niet te vatten in een uitgebreid profiel met oplijsting van taken… Hij vraagt om constant her-ontwerp, door-ontwikkeling, afstemming… Het opnemen van een krachtige rol vraagt mij om steeds lerend te zijn, lerend in het werk. En is het niet dat waar een kenniseconomie ons op uitdaagt?

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company