Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

Niel Van Meeuwen
Vakmanschap voor het bouwen aan Organisatie 2.0

Het krachtig inzetten van sociale media in leer- en kennisdelingsprocessen blijkt voor heel wat organisaties geen vanzelfsprekendheid te zijn. Eerder al beschreef ik hoe sociale media wezenlijke spanning zetten op dominante principes als controle, beheersing, management, macht… binnen onze klassieke manier van organiseren. Vandaar dat ik vaak bij organisaties zie dat ze het gebruik van sociale media gaan koppelen aan beleid, management, policy… waarmee je misschien eerder de kracht van sociale media teniet doet, dan wel het een goede voedingsbodem te geven om een krachtige rol binnen je kennisintensieve organisatie te gaan spelen. Sociale media worden op die manier een ‘bedreiging’ die dient te worden gecontroleerd en beheersbaar gemaakt, waardoor het professionals in de organisatie niet helpt om ermee aan de slag te gaan. Volgens mij is een andere insteek daarin heel waardevol.

In gesprek over Sociale Media

Afgelopen vrijdag was ik in Utrecht te gast op het socratisch café met als thema ‘sociale media en leren & veranderen’. Samen met Pieter Mostert en enkele andere professionals gingen we dieper in op de rol die sociale media in leren en veranderen kan spelen. Het werd een enorm boeiend gesprek met goede vragen, krachtige verdieping en treffende voorbeelden. Eén van de thema’s die tijdens het gesprek aan bod kwam, was exact het thema zoals ik het hierboven schets. De wezenlijke spanning die gevoeld wordt tussen de principes van onze klassieke organisaties en de principes die sociale media tot een krachtige kennisplaats maken.

Het Perspectief van het Vakmanschap

Het was mijn collega Erik Deen die, door zijn eigen ervaring te delen, een enorm krachtig perspectief in het gesprek bracht dat – althans naar mijn aanvoelen – de potentie heeft om deze spanning te gaan overbruggen. Erik vertelde op een heel mooie manier hoe sociale media hem helpen om zijn vakmanschap te verdiepen en te verbreden. Door te tweeten en mensen te volgen getuigde hij dat hij dagelijks enorm waardevolle kennis tot zich kreeg. En niet alleen kennis binnen zijn eigen vakgebied (HRD) maar ook omliggende en soms zelfs totaal tegenovergestelde vakgebieden. Zo werd hij via sociale media verrijkt door psychologen, grafisch vormgevers, zorgkundigen, marketeers… Kortom, een heel rijk kennisnetwerk dat hem echt helpt zijn vakmanschap dag op dag een stap verder te brengen.

Potentie om Spanning te overbruggen

En net daar zit volgens mij een enorme potentie om als organisatie aan de slag te gaan met sociale media. Op die manier wordt sociale media niet ingezet om een organisatie 2.0 te worden waar iedereen dient te tweeten, alles transparant moet zijn en waar iedereen ten allen tijde zijn smartphone in de gaten moet houden. Op die manier hoef je niet van vandaag op morgen principes als controle en beheersing op te geven om ‘als organisatie’ met sociale media aan de slag te gaan. Op die manier wordt er geen intense spanning gecreëerd die het lastig maakt sociale media echt in te zetten.

Het inzetten van sociale media om het vakmanschap van je medewerkers te verhogen biedt dan veel meer ruimte. Het maakt het gebruik van sociale media direct toepasbaar en concreet. Het stelt weinig veeleisende voorwaarden om direct aan de slag te gaan. Het is daarenboven ook perfect ‘verdedigbaar’ om aan het vakmanschap van medewerkers te werken, want dat is vaak nu al een prioriteit in veel organisaties. Een organisatie hoeft op die manier niet zichzelf in twijfel te trekken of te veranderen, maar dient vooral het vakmanschap van zijn medewerkers te ontwikkelen en dit proces te ondersteunen. In die zin zou je kunnen zeggen: bouwen aan een organisatie 2.0 maakt plaats voor bouwen aan vakmanschap 2.0.

3 Responses to Vakmanschap voor het bouwen aan Organisatie 2.0

  1. Leen says:

    dat heb je weer goed geduid en verwoord

  2. Heidi Wulff says:

    Je slaat hier nagels met koppen! :-)

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company