Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

Niel Van Meeuwen
Van Controle naar ‘Wirearchy’

Vormen van controle zoals we die decennialang geïnstalleerd hebben in onze organisaties, blijken niet levensvatbaar op sociale media. Deze vormen van controle zijn immers nog gestoeld op een oud Tayloristisch denken waarin principes als beheersing, sturing en hiërarchie leidend waren. Er is op twitter geen manager te vinden die zegt dat je A wel mag tweeten, en B niet of die bepaalt welke mensen je gaat followen of unfollowen. Sterker nog, op het moment dat dergelijke vormen van controle zich voor doen, gaan sociale media gebruikers zich hiertegen afzetten. Denk maar aan de enorme hoeveelheid ouders die vandaag op facebook terecht komt om de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te kunnen houden. De jongeren laten – slim als ze zijn – hun profiel openstaan maar gaan op andere platformen, zoals bijvoorbeeld netlog, elkaar weer opzoeken. Er ontstaat dus een soort van aversie ten opzichte van autoritaire controle.

Doordat je als organisatie – zeker ook als je het nieuwe werken aanmoedigt – steeds meer controle dient los te laten, komt het in toenemende mate aan op vertrouwen. Het vertrouwen dat mensen, wanneer ze betrokken en gepassioneerd met hun werk bezig zijn, hun uiterste best zullen doen. Het blijkt zelfs dat professionals die mindere controle van hun organisatie ervaren, zelfs harder werken en productiever worden. Transparant zijn over wat je aan het doen bent, draagt immers ook bij tot snellere bijsturing tijdens projecten en taken, wat op die manier controle wat meer overbodig maakt. Het betekent wel dat je als professional die aan het nieuwe werken meedoet verantwoording dient af te leggen voor waar je al dan niet mee bezig bent. Daarover kan je ook aangesproken worden door een grote groep van mensen met wie je een netwerk vormt. Er komt dus een soort van ‘sociale’ controle in de plaats van de autoritaire controle.

Sociale Media als ondersteuner

Internet en met name sociale media kunnen een drijvende kracht zijn achter de beweging die we aan het maken zijn naar het nieuwe werken en de nieuwe vormen van organiseren en leiderschap die daarmee samenhangen. Als je het zo bekijkt, is social media meer dan alleen maar een bundel van interessante en uiterst bruikbare tools. Ze spreken ons echt aan op de principes en uitgangspunten van waaruit wij vandaag organisaties en werk vorm geven. Dat maakt het spannend en tegelijkertijd ook een enorme uitdaging.

Vandaag zien we dat steeds meer professionals de mogelijkheden van deze instrumenten omarmen en uiterst krachtig gaan inzetten. Niet alleen in hun privéleven, maar ook om hun professionele activiteiten vorm te geven en te veranderen. Daardoor ben ik ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de transitie die heel wat organisaties aan het doormaken zijn, of nog moeten doormaken naar wat we in de toekomst steeds meer netwerkorganisaties zullen noemen. Sleutelwoorden daarin zijn transparantie, authenticiteit, passie, betrokkenheid en vertrouwen. Hiervoor is het echter heel belangrijk dat professionals ondersteund en gefaciliteerd worden in het gebruik van sociale media en in het vormgeven van hun eigen nieuwe werken door organisaties. Dit dient te gebeuren om het bestaansrecht van organisaties niet op spanning te zetten, maar om zich juist klaar te maken als organisatie van de toekomst, een organisatie 2.0.

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company