Niel Van Meeuwen Kessels & Smit, The Learning Company

Niel Van Meeuwen
Inzetten op Kenniswerk 2.0

De persoonlijke motivatie, ambitie, en affiniteit van het individu zijn onontbeerlijk voor het op gang brengen en in beweging houden van de leerprocessen die voor kenniswerk nodig zijn. Dit type leren kan niet plaatsvinden op bevel. Het kan niet bevorderd worden door een vooraf uitgelijnde systematische aanpak. De vorm van kennisontwikkeling waar we naar op zoek zijn verlangt een sterke mate van persoonlijke nieuwsgierigheid, gedrevenheid, persoonlijke betrokkenheid en een gevoel van eigenaarschap.

Social Media: Rijk Leerlandschap

Aan deze condities voor kenniswerk is allemaal voldaan wanneer iemand gebruik maakt van sociale media. Gebruikers bewegen zich dan in een rijk leerlandschap waarin ze vanuit persoonlijke motivatie en interesse voor hen interessante netwerken kunnen bouwen rond thema’s waar men passie voor tonen.

Persoonlijke nieuwsgierigheid, gedrevenheid en betrokkenheid zijn een belangrijke driver om andere kenniswerkers te volgen op twitter, blogberichten te schrijven, zich te abonneren op een RSS-feed, comments te posten op andere blogberichten van kenniswerkers etc. Kenniswerkers zijn in staat om voor hen waardevolle informatie en kennis te vinden, betekenis te geven, toe te passen en op hun beurt weer nieuwe content te genereren en publiceren op het web. Daarbij kunnen ze allerlei vormen van samenwerken gebruiken via sociale netwerksites als facebook, LinkedIn en Twitter, maar ook wiki’s, Google Doc’s en andere digitale samenwerkingsplatformen.

Toegankelijk maken en inbedden in dagelijkse processen

Vormen van management en controle zijn bij deze sociale media weinig of niet te vinden. Sterker nog, enige vorm van moderatie of controle maakt een digitaal en sociaal kennisplatform alleen maar minder aantrekkelijk om het als instrument in te zetten voor kennisontwikkeling. En dit staat op spanning met wat we eerder beschreven als de weigerachtige houding van leidinggevenden en management tegenover het toegankelijk maken van deze sociale media en, zelfs belangrijker, het inbedden van deze instrumenten in de dagelijkse werking en processen van organisaties.

Samenwerken en verbinden cruciaal voor Ontwikkeling

Voor mij is dit een belangrijke voorwaarde voor organisaties om antwoord te kunnen blijven bieden op de grote uitdaging van de kennissamenleving: in staat zijn steeds weer te verbeteren en te innoveren, snel kunnen leren en daarbij gebruik maken van relevante informatie uit vele bronnen. Het samenwerken en het verbinden van werknemers in netwerken zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een organisatie. En waar kan dat in deze tijd beter dan op het terrein van de sociale media?

Leave a Reply

Tags
Over de Auteur

Name: Niel

Web Site: http://www.nielvanmeeuwen.be

Bio: Social Media, Knowledge Work, Learning and Development, Organization 2.0, Appreciative Inquiry, Creative Designer, Kessels & Smit, The Learning Company